Call for proposals 4

Klankkaravaan

Briefly introduce yourself.

‘Meerstemmig’ is een kwalificatie die ons vieren ook als groep typeert. Wij zijn Elke van Buggenhout, Irmgard Mestdagh, Adriaan Severins & Bert van den Bergh, afkomstig uit België en Nederland. Sinds een jaar vormen we het collectief ParsProToto.

What is diversity for you and which aspect(s) of it are you most concerned with?

We entameren projecten die de verschillende disciplines waarin we ieder afzonderlijk actief zijn met elkaar verbinden. Wij kiezen thema’s waarin geestelijke gezondheidszorg, kunst en filosofie elkaar ontmoeten, thema’s die te maken hebben met stemmen die tegenwoordig minder of niet gehoord worden. ParsProToto, deel-voor-het-geheel: elk lid van ons collectief en elk project dat we initiëren staat voor hetzelfde, voor de grondtoon van het leven, vooral daar waar die toon tot zwijgen is gebracht. Onze meerstemmigheid wil stem geven aan het ongewild verstomde. Onze geprotocolliseerde samenleving, waarin alles wat niet met de gestelde kaders en geplakte labels te verenigen valt al snel wordt weggedrukt, berooft veel levenskrachten van hun vitaliteit. Wij willen letterlijk en figuurlijk ruimtes creëren om die gesmoorde vitaliteit de benomen adem terug te geven. Daarvoor werken we als collectief in meerstemmigheid samen en zoeken we samenwerking met mensen en groepen van diverse pluimage die ook stem willen geven aan het ongehoorde.

What is the idea, proposal or initiative you wish to propose?

Ons initiatief Klankkaravaan bestaat uit een opbouwende reeks van muziekprojecten waarbij vrije muzikale improvisatie in de publieke ruimte centraal staat. Met onze rondreizende karavaan strijken we neer op diverse lokaties waar we een ruimte willen openen voor onbemiddelde muzikale beleving die een oor-spronkelijk aanraken in zich draagt. Het gaat om muzikale improvisatie als een beweeglijk spel zonder overheersende tonale of atonale muzikale gedachten. Een spel dat zich voltrekt in een omgeving waar verschillende zelfstandige stemmen samenkomen. Contrapunt gezien als polyfonie. Leer van de meerstemmigheid waar de natuur van de muziek zich als een voortdurend vormscheppende activiteit voltrekt – natura musicans – en stemmen elkaar wederzijds kunnen bepalen. We willen mensen uitnodigen om hun stem te laten horen, te luisteren naar en in interactie te gaan met de stem van de ander en de omringende omgeving. In het herkenbare en het onbekende elkaar te zoeken en te vinden. Iedereen kan instappen in de Klankkaravaan...