Call 1: Working with care in the arts field

JURY's FINAL CHOICE: Common Income

Short description

Niets zo creatief bij kunstenaars als hun inkomen. Corona toonde daar eens te meer de zwaktes van. Onder de vlag ‘common income’ gaan we voor een onderzoeks- en actiegroep die concrete variaties van een basisinkomen uitdenkt, promoot en/of uitprobeert. Hoe van inkomen een meer collectief goed maken, ook voor de rest van de samenleving?

What's your idea?

‘Common income’ is een plan van Wouter Hillaert, in dialoog met Anna Rispoli, Leontien Allemeersch en Thomas Decreus. We willen onderzoeken welke vorm(en) van common income de precariteit onder (freelance) cultuurwerkers kunnen wegnemen, om later uit te breiden buiten cultuur. We mikken op een concreet en realistisch voorstel voor sector en beleid en/of zelfs een pilootexperiment. ‘Common income’ zien we als een principe: een collectivisering van individuele inkomsten/uitgaven door solidariteit, gelijkheid en/of gedeelde zorg, die de betrokkenen voldoende financiële basis geeft om in hun basisbehoeften te voorzien en zich te concentreren op hun praktijk. Er zijn meerdere inspiratiebronnen: het universeel en/of onvoorwaardelijk basisinkomen (al dan niet beperkt in de tijd voor jonge ouders, schoolverlaters...), le salaire à vie (Bernard Friot), The Common Wallet, het Broodfonds, solidariteitsinitiatieven als SOS Relief, een collectivisering van woonkosten of -inkomsten, herverdeling van subsidies… Welk werkbaar model van common income valt daaruit te puren, vanuit collectief beheer van geld/bezit als middel tot sociale verbinding? We zien twee fases: 1) een gefocust onderzoek in kleine kring met eerst een reeks werkdagen (incl. interviews met experts) en dan een breder publiek moment om het voorstel collectief te verfijnen, 2) een actieve fase in grotere groep afhankelijk van het voorstel. We zien op dat vlak twee opties: A) een voorstel voor een algemeen overheidsinitiatief, gepromoot door 1) een campagne naar de politiek, en/of 2) een performatieve lezing of een manifest, en/of 3) de oprichting van een structurele actie- en onderzoeksgroep zoals het Zweedse initiatief Artist’s Salary Now! B) een afgelijnd eigen initiatief in (eerst) de kunstensector of tussen cultuurwerkers zelf (los van de overheid), om te exploreren via een pilootexperiment.

How can we impact the arts sector with your project?

Precariteit bij kunstenaars, het hart van de kunstenpraktijk, blijft wellicht de grootste uitdaging om tot een zorgzame sector te komen. Dat ligt niet alleen aan besparingen, maar ook aan het algemene idee over arbeid en individuele autonomie, die het neoliberale model eerder volgen dan uitdagen. Ons project ‘common income’ wil verder raken dan louter debat. Corona creëerde een momentum. We ontsluiten de resultaten live en online, om anderen mee te krijgen. We kunnen niet zonder.

How can someone who wants to join or support your project contact you?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deel te nemen of op de hoogte te blijven van het onderzoek in kleine groep. Mail wouterhillaert@gmail.com en we kijken wat er mogelijk is.

Financing aside, are you looking for anything else?

We zoeken ook extra expertise, netwerken en denkkracht over het onderwerp. Zeker mensen die met cijfers of internationale voorbeelden (van binnen of buiten de kunsten) een en ander extra geloofwaardig maken, kunnen helpen. Ook zouden we baat hebben bij een plek waar we ons eens een week of twee kunnen terugtrekken. Al wie mee tijd en energie wil stoppen in concrete studie en onderzoek, is van harte welkom. Eens er dan een concreet voorstel is, zal het vooral aankomen op communicatie en actie.