Call 2: Working sustainably internationally

Internationaal Werken is beginnen met lokaal samen te werken

What aspect of sustainable international work concerns you?

Een goede Europese kennis en een goede samenwerking om daarna mondiaal meer erkenning te krijgen. Europa vertegenwoordigd slechts 15% v/d kunsthandel

Description

Het is niet met de eigen financiële bijdrage aan een beurs, salon of evenement, die de kwaliteiten van de werken bepalen. Selecteren is een taak van kunstkenners en niet van marktanalisten. Teveel hedendaagse kunst is een evenbeeld van vroegere kunst of het herhalen van de successen van vroeger werk. Creativiteit moet steeds voorop staan. Een kunstenaar maakt werken die andere mensen doen nadenken en kunnen aanvaarden. Hij of zij zijn vernieuwers .

How can your idea or proposal have an impact on international practice within or with Flanders and Brussels and beyond?

Er zijn enige organisaties in Vlaanderen die een groter gezag moeten krijgen. Ze zoeken een brede toegang maar blijven te lokaal. Een hedendaags voorbeeld is, dat een Duitse curator de inspiratie is, achter de overzichtstentoonstelling van Roger Raveel in de Bozar. Zo kan Vlaanderen een begin maken met meerdere artistieke naamkaartjes van kunst en kunstenaars, die iets buiten het 'circuit' vallen.

Do you have the time to commit to online meetings with an international working group on a regular basis (e.g. monthly) starting in May 2021, for a period of max. 1 Year?

Dat weet ik nog niet

Time

Niet noodzakelijk een persoonlijk contact - digitale briefwisseling kan je uitprinten en de geselecteerde opmerkingen krijgen dan de kans voor een grondiger analyse en met een doordacht antwoord of een nieuw voorstel

Do you have access to a stable internet connection for online meetings?

Ja

What time zone are you in?

WET-Western European Time-UTC +0

Which languages do you speak and understand?

Nederlands, Frans, Engels

Contact details

Marc De Graeve - marc.de.graeve38@telenet.be - https://www.instagram.com/abstractmarcus/