Call for proposals 3: Working digitally in the arts field

Cripping the Digital: developing counter-archives in dance

Which challenges for working digitally in the arts carry your interest?

Met Cripping the Digital ambiëren STUK en KU Leuven Culturele Studies de ontwikkeling van een inclusief digitaal archief rond hedendaagse dans. Hiermee zetten we in op: * De ontwikkeling van een duurzaam en inclusief digitaal dansarchief en danslandschap. * Een kritische benadering van digital archiving door de focus op danspraktijken die ondergerepresenteerd zijn binnen de traditionele canon.

Why do you want to participate in this call?

Sinds 2016 ontwikkelen STUK en Culturele Studies een verdiepend traject rond dans. Eén ambitie is de creatie van een digitaal platform voor de archivering van en reflectie over dans. Enerzijds richt dit archief zich op het ontsluiten van de danscanon die zich sinds de jaren 80 in Vlaanderen/Brussel ontwikkelt. Anderzijds wil dit platform met counter-archives een stem geven aan danspraktijken die zich wereldwijd in de periferie van de gecanoniseerde dansgeschiedenis ontwikkelen. Door deze dansvormen (zoals disability dance, diasporic dance, urban dance…) te documenteren, willen we niet alleen meer zichtbaarheid genereren maar ook danserfgoed op een inclusieve en holistische manier benaderen. Binnen deze call zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van digital counter-archives met een casestudy rond inclusive dance. Via werksessies met choreografen, praktijkexperts en academici werken we een methodisch kader en een pilootwebsite uit. Deze staat op zich én zal dienen als model voor de ontwikkeling van toekomstige counter-archives.

How could your work on these challenges have an impact towards fairness and sustainability in the arts of Flanders and Brussels?

* Door het (im)materiële danserfgoed digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor toekomstige kunstenaars, onderzoekers en voor het bredere publiek draagt dit project bij tot de duurzame ontwikkeling van het dansveld. Enerzijds kan dit archief worden gebruikt voor onderzoek en publieksontwikkeling. Anderzijds kan het een toekomstige generatie dansmakers inspireren. * Door de ontwikkeling van counter-archives belicht dit platform de ‘verborgen’ geschiedenis van de dans. Hierdoor wordt het niet alleen mogelijk om de traditionele canon open te breken, maar ook om de resonanties/dissonanties tussen verschillende danspraktijken in kaart te brengen. Dit leidt tot innovatieve vormen van digitale archivering en nieuwe insteken voor (dans)onderzoek, danscreatie en publieksontsluiting. * Via de counter-archives wil dit platform ook inzetten op representatie en ‘advocacy’. Het archiveren van de verborgen danspraktijken draagt bij tot het formuleren van concrete beleidsdoelstellingen m.b.t. deze vaak gemarginaliseerde danspraktijken.

Contact details

Jonas Rutgeerts (KU Leuven) & Karen Joosten (STUK) - karen.joosten@stuk.be