Criteria

We zochten ideeën voor werk- en organisatievormen, samenwerkingsverbanden of tools, die bijdragen aan de versterking en verduurzaming van ons kunstenveld. Ze moeten doordrongen zijn van waarden als openheid, solidariteit en zorgzaamheid.