Criteria

We zoeken ideeën voor werk- en organisatievormen, samenwerkingsverbanden of tools, die bijdragen aan de versterking en verduurzaming van ons kunstenveld. Ze moeten doordrongen zijn van waarden als openheid, solidariteit en zorgzaamheid.

De voorkeur zal uitgaan naar initiatieven waarrond zich al meerdere mensen en/of organisaties verzameld hebben, waardoor de haalbaarheid op realisatie en implementatie vergroot.

De belangrijkste vragen waarop we een antwoord verwachten zijn:

  • Wat ben je van plan?
  • Hoe sluit je project aan op het thema?
  • Hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?
  • Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?
  • Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

Artistieke projecten, die ondersteund kunnen worden binnen het Kunstendecreet, komen niet in aanmerking voor deze oproep.