Oproep 4

De Binnenste Buitenaar

Stel jezelf kort voor.

Als beeldend kunstenaar, beeldend therapeut en grafisch vormgever lijkt het me interessant om wat meer ruimte te creëren voor het tonen van de diversiteit die bestaat in wat een artistieke of beeldende praktijk voor iemand betekent of kan betekenen (met zowel overeenkomsten als verschillen), ongeacht de positie die de betrokkene daarbij (al dan niet) bekleed in het culturele veld.

Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?

Meerstemmigheid staat voor inclusiviteit, waarbij elke subjectieve stem wordt gevalideerd en diverse uitdrukkingsvormen, gedeelde en verdeelde ervaringen aan elkaar worden geschakeld tot een bri-lle-collage, die wordt gepresenteerd aan een even divers publiek.

Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?

De Binnenste Buitenaar is een compact kunstmagazine waarin zowel gevestigde, ongevestigde, evenals psychisch bewogen beeldend kunstenaars, kundige beeldenaars en tekstenaars ongeacht hun leeftijd, geslacht, geaardheid of origine, een inclusief georiënteerd forum ter beschikking krijgen, waarin hun artistieke hoofd, kunstzinnige bloed, zweet en tranen, van ondermeer blijdschap, kunnen worden gevierd. Vier kunstenaars ( in duo of individueel ) en indien gewenst nog een vijfde stuurwiel aan de wagen komen per uitgave aan bod. De nadruk ligt op beelden, artistieke ingrepen, nota’s, singuliere uitdrukkingen. Het criterium is de bijzondere uitdrukkingskracht waarmee de aangebrachte bijdragen, de verscheiden deelnemers, op particuliere wijze, in het culturele veld weten te vertegenwoordigen. Maar ook gesprekken tussen henzelf of met derden, over belevingen, visies, interacties, kunnen deel uitmaken van het geheel. Het doel is om een kunstbeleving te stimuleren, die zich deels weet los te wrikken uit bovenstaande categorieën.