Oproep 4

De Wijde wereld in de Vlaamse Kunst

Stel jezelf kort voor.

Het KMSKA heeft een rijke collectie, ondergebracht in een gerenoveerd gebouw dat opnieuw opent in 2022. De collectie bevat hoofdzakelijk Vlaamse kunst, maar deze werken bevatten vele sporen van contact met de wijde wereld. Steun van AFNI zou ons in staat stellen om in samenwerking met externen deze sporen van culturele diversiteit in de verf zetten.

Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?

Om onze collectie vanuit een actueel perspectief te verkennen, zoeken we naar verschillende manieren van kijken. Daarbij staat niet enkel het kunsthistorische centraal, maar komt ook de stem van de bezoeker aan bod. We willen het museum openstellen voor een hedendaagse blik, en de bezoekers uitnodigen om kritisch en overwogen naar kunst te kijken. Het KMSKA streeft naar meerstemmigheid door een podium te bieden aan externen, die hun ervaringen en visie delen aan de hand van onze collectie. Alinea vergrendeld door Koen Bulckens De collectie bevat hoofdzakelijk werk van mannelijke Vlaamse kunstenaars en is daardoor niet representatief voor onze hedendaagse samenleving. Met dit project ambiëren we daarom specifiek een culturele meerstemmigheid.

Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?

Dit project ging aan het rollen door het bijgevoegde portret van Ferdinand Bol, in het verleden getiteld als ‘Jan Van der Voort en zijn zus Catharina’. Over de bediende rechts op het werk werd geen woord gerept. Dit is maar een voorbeeld uit een groot aantal stukken met deze problematiek, waar we met dit project verandering in willen brengen. In video-interviews laten we mensen die culturele diversiteit belichamen reflecteren over stukken in onze collectie. We staan hierbij open voor kritiek. Het onderliggende idee is dat onze collectie iedereen toebehoort. We willen tonen hoe je vanuit een andere cultuur naar onze collectie kijkt. In de filmpjes geven we duiding bij de cultureel diverse sporen in de werken, telkens gevolgd door een citaat uit een interview met iemand die vertelt wat dit losmaakt bij hen. Deze informatie wordt toegankelijk door onze museum app : daar kan je het volledige interview (filmpje) met de geciteerde persoon bekijken en beluisteren.