Oproep 4

Dazzled Patania

Stel jezelf kort voor.

Ik ben bij A Fair New Idea op mijn plaats als maker van beelden die een ander licht werpen op de schone schijn van de industrie. Mijn decodering steunt op het langdurig verzamelen en analyseren van grafische simulaties en simulatievideo's (fly overs, fly throughs) die vanuit architectuur en urbanisme overslaan naar toepassingen in de industrie en meer bepaald in diepzeemijnbouw.

Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?

Meerstemmigheid houdt voor mij in dat uit een verscheidenheid van benaderingen en stemmen een stroming ontstaat die het dominante discours, bedacht door beleidsmakers en Masters of Industry en voor hun behoeve verspreid door de mainstream media, op zijn minst in vraag stelt en, beter nog, op basis van gefundeerd onderzoek tegenspreekt met doordachte alternatieven. Zie meerstemmigheid als een bakstenen muur : liggen de stenen geschraagd, dan is de muur solide en blijft hij overeind. Dat is nodig tegenover de voortdurende stroom (storm is een geschikter woord) van, excusez le mot, het Eenheidsdenken. Meerstemmigheid is volgens mij dus geen pluralisme zonder engagement. Het is wegen op de gang van de samenleving, aan de kant van de 'Forces Vives' die het voor en met ons allen doet vooruitgaan. Ik laat overigens in dit koor mijn stem horen van toen ik nog op het college zat. En dat houdt niet op. Er is teveel om te doorgronden en in het publieke debat aan de orde te stellen.

Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?

Het idee is om bestaande virtuele of synthetische beelden onder de loup te nemen en ze met tegenbeelden (noem het memes) te doen wankelen. De eerste laag van beelden is te vinden in architectuur en urbanisme. Iedereen kent ze onderhand : het zijn de gefabriceerde voorstellingen van flats die nog gebouwd moeten worden, maar waarvoor de ontwikkelaars nu al kopers zoeken. De mensen op die afbeeldingen zijn altijd jong, mooi, eerder gefortuneerd, en bijna altijd wit. Eerst waren dit 2D-collages, nu zijn het gesofistikeerde simulaties, die veel rekentijd vergen en hoe langer hoe duurder worden om te maken. Het moet zijn dat ze de investering waard zijn. Firma's die aan diepzeemijnbouw willen doen, verspreiden nu zulke simulaties. Ze nemen gespecialiseerde designbureaus onder de arm om ze te maken. Maar ze stellen hun activiteit lief en onschadelijk voor en geven een leugenachtig beeld van een opkomende industrie. Het opzet is om ze te ontrafelen en de puntjes virtueel op de i te zetten.