Oproep 4

JURY's FINAL CHOICE: Villa de Vis

Stel jezelf kort voor.

Silence Radio maakt professionele artistieke creaties met en voor een horend en doof publiek. Doelgroependenken is niet aan ons collectief besteed. Verschillen in afkomst, kleur, leeftijd of fysieke kenmerken beschouwen we als artistiek potentieel. Meertaligheid, in alle betekenissen, vormt onze eerste inspiratie. Geïntegreerde toegankelijkheid (‘esthetics of access’) is ons streefdoel.

Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?

Meerstemmigheid heeft voor ons met taaldiversiteit te maken. Hiermee omgaan vereist een open houding and an accessible mind. Wij vertrekken van de stelling diversiteit is wat er is, inclusie is wat je doet. Ontmoeting en verbinding zijn noodzakelijk om te kunnen handelen en meerstemmigheid te omarmen.De aspecten die wij uitlichten als gezelschap zijn: - Doof en horend publiek en spelers samenbrengen - Verhalen die ongehoord worden hoorbaar maken - Schrijvers, makers, componisten, spelers en publiek verbinden. De vormen waarin die missies zich vertalen, zijn velerlei: niet alleen theater en vertellingen, of vertalingen van de stilte van het blad naar de galmende zaal, maar ook debatten, columns, social media, rondleidingen, workshops… Silence Radio denkt en werkt oprecht multidisciplinair en cross-sectoraal, vanuit een veelvoud aan mogelijke initiatieven. Het kunnen delen van expertise met andere kunstenaars en het bewust communiceren en in gesprek gaan met publiek is wat wij betrachten.

Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?

‘Villa De Vis’ is een ontwikkelingsproject van kunstencollectief Silence Radio. Het project is vernoemd naar de villa in het Waalborrepark in Asse. Deze woning is door de gemeente Asse voor onbepaalde duur verleend aan de vzw. Vanaf 2021 willen we deze plek definitief lanceren als de eerste professionele ontwikkelingsplek in Vlaanderen voor onderzoek en artistieke creatie tussen de horende en de dove wereld. In Villa De Vis wil Silence Radio: Residenties bieden aan kunstenaars binnen en buiten het collectief, en daarbij onze expertise aanbieden rond onze missie en focus, onder meer met workshops.Een artistiek internationaal kenniscentrum worden. Lokaal verankeren in Asse. Een artistieke ontwikkelingsplek waar we: Individueel en collectief praktijkonderzoek faciliteren naar die inclusieve artistieke taal die Silence Radio beoogt.De villa zelf uitbouwen tot een ‘multidisciplinaire werkplaats voor inclusiviteit’ met een open werking die op alle vlakken inclusief opereert.Inclusief communiceren naar/met doof publiek als startonderzoek.