Oproep 4

FINALIST: (Re)search for diversity onstage

Stel jezelf kort voor.

Wij zijn Lauranne Paulissen, Ahilan Ratnamohan en Marijn Prakke, drama-onderzoekers van diverse pluimage onder de paraplu van de artistieke onderzoeksgroep “Uitvoeringspraktijk in Perspectief” (UP) aan het Antwerpse conservatorium. We willen nu onze krachten bundelen en een gezamenlijk project uitwerken om onze expertise dienstbaar te maken in het veld, i.s.m. UP en coördinator Liselotte Sels.

Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?

Voor onze diverse en polyfone onderzoeksgroep UP is meerstemmigheid een belangrijk thema en een bron van inspiratie voor bestaande en toekomstige onderzoeksprojecten. Het gaat inhoudelijk en methodologisch (breed of quasi-metaforisch) over het creëren van uitdrukkingsruimte voor een diversiteit aan (onderbelichte of onderdrukte) stemmen en perspectieven, met een harmonieus, “concerterend” of zelfs “dissonerend” resultaat. Lauranne gaat op zoek naar genderbalans in het repertoiretheater, en ontwikkelt strategieën met gelaagdere vrouwelijke rollen en een genuanceerde representatie als doel; Ahilan bevraagt drama als geperfectioneerde uitvoeringspraktijk door ‘het leren van taal’ mee te nemen in het creatie- en uitvoeringsproces; Marijn daagt de bestaande tweedeling abled/disabled op het toneel uit en probeert deze op te heffen door universele elementen breed invoelbaar te maken. Ons nieuwe gezamenlijke voorstel bevindt zich op de intersectie van de drie persoonlijke thema’s gender, taal/cultuur en (dis)ability.

Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?

Via “(Re)search for diversity onstage” willen we een toolbox ontwikkelen, die we via een online platform, maar ook via workshops en lecture-performances, op maat van kunsthogescholen, theatergezelschappen en cultuurhuizen aanbieden. Vertrekkend vanuit onbevangen of kritische vragen rond de drie thema’s en hun intersectie, stellen we quasi spelenderwijs verrassende antwoorden en onverwachte opties voor. Deze worden gelinkt aan concrete tools en tips om mee te werken in het creatie- en uitvoeringsproces, maar ook aan achtergrondinformatie en literatuur. Als artistieke onderzoekers in een bloeiende, diverse onderzoeksgroep hebben we heel wat ervaring in het identificeren, analyseren en contextualiseren van pijnpunten, en in het uitdenken, uitvoeren en presenteren van creatieve, emancipatorische en kosmopolitische invullingen en oplossingen. Het doel is niet enkel “diversiteit”, maar echte “inclusiviteit” haalbaar en vanzelfsprekend maken. Zo kunnen de podiumkunsten inspireren, katalyseren, en hun maatschappelijke rol voluit realiseren.