Oproep 4

pamphilus, pamfitet, pamflet

Stel jezelf kort voor.

Tine Van Aerschot probeert al 35 jaar te communiceren met verschillende publieken. Ze maakt voorstellingen, affiches, boekjes. Ze kent haar weg op het internet en ze heeft een groot netwerk ontwikkeld in België en daarbuiten. Als docent deelt ze haar ervaring en kennis met jonge kunstenaars. Vandaag wil ze ruchtbaarheid helpen geven aan gedachten en meningen van diegenen die daar nood aan hebben.

Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?

nachtmerrie - Demagogen winnen terrein. In alle werelddelen, in alle politieke modellen gaat de macht meer en meer naar de verlichte of de totaal in het duister tastende despoot. Uniform denken is de boodschap, dogma’s navolgen is de wet. - Logaritmen liggen aan de basis van besluitvorming. Logaritmen bepalen wat geproduceerd wordt. Logaritmen zijn verantwoordelijk voor de nieuwsgaring. - Meerstemmigheid wordt gezien als te moeilijk. Diversiteit als te complex. Inclusiviteit is een woord dat niet in het woordenboek staat. droom - Mensen durven spreken. - Mensen durven luisteren. - Het is vanzelfsprekend om te zijn wie je bent. - Je kan formuleren en zeggen wat je denkt. - Het niet onoverkomelijk om te leven met verandering. - Je moet niet angstig zijn omdat je niet mee kunt. Mee met wat trouwens. - Het is niet erg als je iets mist. - Het is normaal om het niet te weten. - In de publieke ruimte is plaats voor meerstemmigheid. - De publieke ruimte ademt diversiteit. - Realiteit en inclusiviteit betekent hetzelfde

Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?

‘pamphilus, pamfitet, pamflet’ is een project dat zich over verschillende jaren uitstrekt en dat verschillende gezichten heeft. Het is een onderzoek naar de betekenis van het pamflet in het verleden en het is een onderzoek naar de mogelijkheden van het pamflet in het heden. Dit project is een mobiele school die zich van groep naar groep, van stad naar stad begeeft om mensen die daar nood aan hebben te helpen met het vinden van hun stem. Te helpen van het vinden van een platvorm. Het speelveld is de publieke ruimte, het internet, muren, brievenbussen. In samenwerking met theaters, scholen, festivals, zorgcentra, vluchtelingen-organisaties en wijkcomités worden workshops georganiseerd die eindigen met een toonmoment. We trekken de straat op en de deelnemers nemen het woord, uiten hun meningen, vinden weerbaarheid. We creëren diversiteit, diepte en complexiteit. Aan het einde van het project worden in verschillende steden met organizaties zoals Zomer van Antwerpen, Theater aan Zee, pamflet-markten of pamflet-feesten georganiseerd.