Oproep 4

Inbreken in het curriculum

Stel jezelf kort voor.

Wij zijn Jong Gewei, een artistiek platform dat wil inzetten op artistieke ontwikkeling van een nieuwe generatie (podium)kunstenaars. Ze hebben profielen die niet per se tot de Vlaamse canon of podia behoren, maar ook het talent en de ambitie om hun professionele stempel op de podiumkunsten van de toekomst te drukken.

Wat is meerstemmigheid voor jou en welk(e) aspect(en) ervan houden je vooral bezig?

“Je komt in aanraking met verschillende meningen, verhoudingen, intenties en visies op de wereld. Als jij een verhaal vertelt, zijn er bij Jong Gewei meteen 20 verhalen die een andere invalshoek introduceren en vertel je uiteindelijk samen een verhaal dat zoveel rijker is.” (Su. Jong Gewei) Meerstemmigheid is voor Jong Gewei de ontmoeting tussen verschillende verhalen, stemmen en perspectieven vanuit een intersectionele benadering. Als ervaringsdeskundigen van hun eigen leven en de drempels die ze daarbij dagdagelijks moeten overwinnen gaan de mensen van Jong Gewei een artistiek onderzoek aan met elkaar. In een collectiviteit en onder begeleiding van professionele podiumkunstenaars gaan ze op zoek gaan naar een eigen kritische en artistieke stem. Elk op zich kunnen ze een nieuwe wind doen waaien door het kunstenveld van de toekomst

Wat is het idee, voorstel of initiatief dat je wenst voor te stellen?

Kunst is een vrijplaats om je wereldbeeld te verruimen en je identiteit verder te ontwikkelen. Als kunstenaar en als mens. Jong Gewei wil jongeren bereiken die amper met kunst in contact komen, maar hun artistiek talent noodgedwongen ontwikkelen buiten de schoolcontext. Via gesprekken en workshops willen we in beroeps- en technische scholen inbreken en hen de mogelijkheden van podiumkunsten laten ontdekken. Met instemming van docenten en directie gaan we in gesprek met de scholen. Van belang is dat we spelen in een echt theaterhuis, in dit geval Vooruit. We nemen ze mee in de magische theaterwereld. Naast de artistieke toeleiding en kennismaking met de kunsten kaarten we via theater onderwerpen aan die geen plek vinden tijdens de schooluren. Thema’s die gevoelig liggen, kaarten we aan en maken we bespreekbaar. De workshops zijn een manier om de methodologie verder te ontwikkelen. Jong Gewei wil zo jongeren een uitweg bieden uit de systemische discriminatie binnen onderwijs en met hen alternatieve paden banen richting de kunsten.