Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

“A Fair Share Network Idea”

Korte omschrijving

Een groep kunstenaars die zich engageert om enkele “meet & great” momenten te organiseren in zijn atelier (voor curatoren, programmamakers, museumdirecteurs, verzamelaars, influencer) en elkaar netwerk en ervaringen te delen. Net het bundelen en delen van ideeën, middelen, kennis en krachten zou ons verder vooruit helpen.

Wat ben je van plan?

Kunstenaars zijn vaak individuen met een heel eigen praktijk en focus. We zijn niet georganiseerd zoals de muziek of theater wereld. Net het bundelen en delen van ideeën, middelen, kennis en krachten zou ons verder vooruit helpen. Mijn eigen CRM programma geeft mij ook inzichten geboden om op een andere manier (internationaal) te netwerken alsook de daarbij horende opvolging. Zo ondernam ik in 2017 een netwerkreis naar Shanghai, Beijing, Hangzou, Tokyo en Kanazawa die resulteerde in meerde exposities, 2 monumentale sculpturen voor de Chinese overheid en een ruimte vullende museale installatie. Een enorm succesvolle investering van mijn tijd. Maar die enkel kon slagen wegens een goede voorbereiding. Een gelijkaardige trip ondernam ik later ook naar Sinapore, Taiwan, Seoul en Miami. Hoe kunnen we als individuele kunstenaar dergelijke netwerk ervaringen delen. Hoe kunnen we elkaars netwerk delen en elkaar introduceren. Dit kan kleinschalig door vb een groep kunstenaars die zich engageert om enkele “meet & great” momenten te organiseren in zijn atelier (voor curatoren, programmamakers, museumdirecteurs, verzamelaars, influencer) en vb een 10 tal momenten vast te leggen waar iedereen telkens met een ander netwerk in contact komt. Internationaal en nationaal. Het is een spontane niet geforceerde manier om mensen te leren kennen. En ik kan niet geloven dat dit geen vruchten met zich zou meebrengen. In een volgende fase kan dit voorbeeld ook internationaal georganiseerd worden. (Kunstenaars als Koen van den Broek organiseren dergelijke momenten al langer en betalen internationale curatoren voor een bezoek) Of zeker binnen het huidige Corona verhaal kan dit perfect virtueel via vb Zoom of Teams georganiseerd worden.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Ik geloof dat ik als mens, als kunstenaars met mijn ondernemingszin, organisatie skills, contacten met Minister Vlaio, Flanders Dc, Kunstenpunt, NIcc, Cultuurloket, Vlaanderen, Kunsten & Erfgoed, kunstenaars en opgebouwd netwerk hiervoor een cruciale schakel kan zijn. Ik geloof dat dit met zeer weinig middelen (uren organisatie) een grote inpakt kan hebben. De formule en ervaringen kunnen gedeeld worden en steeds doorgeschoven worden naar andere groepen kunstenaars.

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

info@nickervinck.com

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Persoon die dit kan organiseren of de middelen om hiervoor zelf iemand in te schakelen. Extra ondersteuning naar begeleiding, delen van netwerk, ideeën is meer dan welkom.