Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

kwetsbaarheid/weerbaarheid in de podiumkunsten

Korte omschrijving

Voor een onderzoeksproject naar kwetsbaarheid/weerbaarheid in de podiumkunsten in Vlaanderen vandaag, vanuit het multidisciplinaire perspectief van duurzame human resources, kunst- en cultuurwetenschappen en arbeidspsychologie zoeken wij 1) partners uit de podiumkunsten voor samenwerking en 2) financiële vergoeding van deelnemende kunstenaars.

Wat ben je van plan?

Dit initiatief wordt geïnitieerd vanuit de academische wereld, en zoekt uitdrukkelijk de samenwerking met het (podium)kunstenveld en kunstenaars op. Centraal staat de actuele vraag rond kwetsbaarheid en/als weerbaarheid in tijden van crisis vanuit het perspectief van de podiumkunsten in Vlaanderen vandaag. De focus ligt op de diverse manieren waarop podiumkunstenaars in hun werk reflecteren op (hun positie ten aanzien van) de hedendaagse economische, ecologische en politieke mondiale crisissen en hierbij duurzame collectieven proberen te vormen en nieuwe manieren om de politieke horizon te verbeelden. We bestuderen kwetsbaarheid als bron en vorm van weerbaarheid in de podiumkunsten in Vlaanderen vanuit 3 perspectieven: 1) als artistieke expressievorm 2) als psychologische hulpbron van kunstenaars en cultuurwerkers 3) als human resources beleid en management. In een interdisciplinaire ontmoeting gaan arbeidspsychologen, cultuurwetenschappers, kunstenaars en duurzame human resource experten samen in gesprek. Het doel is om ideeën over kwetsbaarheid als vorm van weerbaarheid verder te ontwikkelen door recente theatervoorstellingen, persoonlijke ervaringen van cultuurwerkers en kunstenaars en HR beleid van podiumkunstinstellingen onder de loep te nemen. Daarnaast willen we hier ook een nieuw licht op werpen door deze naast elkaar te leggen en ze te voeden met recente cultuurwetenschappelijke ideeën over kwetsbaarheid als vorm van weerbaarheid. Vanuit deze optiek wil dit initiatief nieuwe inzichten voortbrengen over de manier waarop kwetsbaarheid in de podiumkunsten in al zijn diverse verschijningsvormen kan beschouwd worden als bron van verzet en/of weerbaarheid, wat ons gangbare idee van kwetsbaarheid ter discussie stelt en ons hopelijk zal helpen om te gaan met de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, in het bijzonder hoe deze een impact hebben op de podiumkunsten in Vlaanderen vandaag.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Kwetsbaarheid/weerbaarheid in de (podium)kunsten is, zeker in tijden van Covid-19, brandend actueel. In het kader van dit onderzoeksproject werden reeds contacten gelegd voor samenwerking met potentieel geïnteresseerde partners (o.a. Barbara Raes, Rekto Verso). Hoewel het onderzoek gefinancierd wordt vanuit de universiteit, zoeken wij nog 1) potentieel geïnteresseerde samenwerkingspartners en 2) financiële vergoeding voor kunstenaars die aan dit project wensen te deelnemen

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

sarah.demul@ou.nl

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

partners voor samenwerking rondom studiedag over kwetsbaarheid/weerbaarheid in de podiumkunsten financiële vergoeding voor deelnemende kunstenaars