Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

Bouw je eigen kerninstelling

Korte omschrijving

Decoratelier stelt hun ruimtes, materiaal en bouwers ter beschikking aan enkele jonge makers zodat die, aan het begin van hun parcours, hun eigen versie van een kunstencentrum kunnen bouwen, tegelijk maquette en realiteit. Wie komt er kijken? Hoe nodig je ze uit? Wat toon je? Wie staat er aan de deur en hoe verdeel je de macht?

Wat ben je van plan?

In een eerste fase, die al snel van start zou kunnen gaan, willen we enkele makers contacteren die op een punt staan in hun ontwikkeling waarop ze breder kunnen kijken dan hun eigen werk. Onze coördinator Marie Umuhoza overziet dit proces. Het gaat om jonge krachten die in hun werk reeds verschillende praktijken verenigen en deel zijn van een groter netwerk dat het kunstenveld overstijgt. We willen een quotum hanteren bij deze selectie: minsten twee van de drie makers zullen van kleur zijn. De tweede fase vindt plaats van maart tot mei 2021. Alle deelnemers krijgen de kans om Decoratelier te leren kennen, zich ruimte toe te eigenen, een onderzoek te voeren en een eerste tussentijds experiment tot stand te brengen. De deelnemers zullen, zoals iedereen in Decoratelier, aangemoedigd worden om al bouwend te denken. Wij zorgen ervoor dat de afstand tussen idee en realiteit klein is, dat ideeën uitgetest kunnen worden in verschillende schalen. Op die manier willen we jonge krachten de kans geven om hun versie van een instituut te bouwen zonder te moeten wachten op de dag dat het hun gevraagd wordt. Een derde fase, in augustus 2021, bestaat eruit dat de makers hun respectievelijke 'kunstencentrum' uittesten als programma-onderdeel van ons zomerfestival 'Something When It Doesn't Rain'. De context van het festival biedt een momentum met ondersteuning, communicatie en exposure waarbinnen de deelnemer zijn, haar of hun plannen kan loslaten op een publiek. Na afloop van deze residentie kunnen we de makers ook continuïteit bieden om de opgebouwde energie verder te ontwikkelen. Vanaf september 2021 krijgen we namelijk ook toegang tot de verdiepingen boven Decoratelier: drieduizend vierkante meter aan ruimte voor nieuwe ideeën.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Een generatie jonge makers krijgt (te) langzaam toegang tot de culturele instituten en podia. Wij willen er met dit plan mee voor zorgen dat die jonge energie niet verdrinkt in de instituten die, ondanks de goede intenties, soms weinig ruimte geven om te bepalen op welke manier je wil werken en wat de context van het werk is. Om tot een kunstenveld komen dat zorgzaam omgaat met de nieuwe stemmen die erin opstaan moeten zij vroeg in hun parcours de kans krijgen hun ruimtes zelf vorm te geven.

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Wij zouden voor dit project graag samenwerken met een aantal grotere partners met structurele middelen, elk met hun eigen expertise, zodat het project een breed draagvlak heeft en de context van Decoratelier overstijgt. Op die manier zorgen we er ook voor dat de residenten hun netwerk vergroten en allianties kunnen aangaan met andere plekken.