Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

FINALIST: 'To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.'

Korte omschrijving

Dit project gaat over een oefening in het opnieuw denken en verbeelden van een systeem waar wij midden in zitten, essentieel deel van uitmaken en daarom soms even de weg in kwijt zijn.

Wat ben je van plan?

In 2017 lanceerde econoom Kate Raworth haar fenomenale denkoefening: Doughnut Economics. Daarbij zet zij verbeelding in om te komen tot nieuwe denkpatronen binnen een systeem met beperkingen. Beelden die als model aan de basis staan van de zoektocht naar een beter evenwicht binnen een complex systeem. Het culturele veld – of ‘ecosysteem’ zoals we dit nu noemen – is zo’n complex systeem van relaties, afhankelijkheden, oorzaak en gevolg… Van actoren, instellingen, geldstromen en bestuursstructuren. Bovendien een systeem in transitie. Omdat er van alles scheef zit: de verhouding tussen de energie die we erin stoppen t.o.v. de financial return; de ongelijke verdeling van lasten en lusten tussen de leveranciers (kunstenaars), de tussenhandel (instellingen) en de eindconsument (het publiek); de perceptie over hoe de markt hierin wel of geen rol speelt; de tussenkomst van de overheid… Maar ook een oefening in het internaliseren van alternatieve waardes: kennisontwikkeling, passie, levensvreugde, identiteitsvorming, verbinding... Nadat we eindeloos veel hebben gepraat en geschreven, is het tijd is voor de ontwikkeling van een model, dat ons helpt uit te zoomen, ons subsysteem beter te begrijpen en hierin een nieuwe in balans te vinden. Een model dat ons helpt gezonde keuzes te maken, weg van de ratrace, terug naar de kern van waar de kunsten voor staan. Met een pool van mensen wil ik werken aan de ontwikkeling van dit nieuwe model. Met symbolen, kleuren, begrippen en bewegingen maken we de personen, plaatsen, disciplines en skills binnen dit ‘culturele ecosysteem’ zichtbaar. Welke zijn de vragen die we beantwoord willen zien? En kan dit model een tool zijn om de transitie en toekomst waar we van dromen te simuleren? In mijn voorstelling gaan ontwerpers, dansers, economen, kunstenaars, sociologen, filosofen, dataspecialisten, schrijvers en andere experts samen op zoek. Binnen een traject zonder haast. Out of the box, binnen de grenzen van het systeem.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Doel is het scheppen een ruimte, waarin ons denken zich niet alleen verenigt, maar ook kan bewegen. De sector lijkt gebaat bij een model, dat het bevragen van onze relaties, veerkracht en duurzaamheid genuanceerd koppelt aan de reële assets: mensen, kennis, energie, infrastructuur, financiële middelen. Een model dat rood kleurt als er sprake is van (zelf)uitbuiting, en groen wanneer we de juiste balans bereiken in de verantwoordelijkheid en zorg voor het systeem en elkaar.

Video

Hier meer over de ideeën van Kate Raworth: https://www.youtube.com/watch?v=fc_sy0MRg60&feature=emb_logo

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

katrien.reist@gmail.com

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Voorstellen voor waardevolle denkers en beeldenmakers die zouden willen meewerken aan dit project zijn welkom. Mogelijk ook een werkruimte om (op veilige wijze) te ontmoeten en werken. Wat vertrouwen en tijd....