Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

De broze doos

Korte omschrijving

Een startpakket voor de allerkleinsten om in gezinscontext op ontdekking te gaan in de brede kunst- en cultuursector

Wat ben je van plan?

Voor velen blijft kunst- en cultuurparticipatie een ver-van-hun-bed-show, wat in de toekomst nog meer het geval zal zijn met de inkrimping van artistieke vakken in het secundair onderwijs. Om deze afbouw van culturele input te counteren, stel ik de broze doos voor, naar analogie met de roze doos, een eerder commercieel instrument dat ouders desgewenst bij de geboorte van hun kind ontvangen. De broze doos zal aan kersverse ouders geschonken worden en een voorsmaakje geven van wat de brede kunst- en cultuursector te bieden heeft. Het informatieve luik kan bestaan uit een brochure met de voordelen die kunst- en cultuurparticipatie biedt, zowel op korte termijn (de onmiddellijke ervaring) als op lange termijn (persoonlijke ontwikkeling en interactie met anderen/ de omgeving). Een overzicht van cultuurhuizen, specifiek met een aanbod voor de allerkleinsten, is uiteraard een must en eventueel een folder met de stappen in de ontwikkeling van het jonge kind met daaraan telkens interessante uitjes/weetjes gekoppeld. Een voorbeeld hiervan is het vermogen om aanvankelijk enkel zwart-wit te kunnen onderscheiden, gevolgd door de voorkeur voor primaire kleuren rond de leeftijd van 1 maand, bewegingen leren volgen rond 3 maanden en zo verder. Per fase wordt een relevant aanbod voorgesteld. Het actieve luik kan bijvoorbeeld een familie-museumpas zijn, geldig voor één jaar en om de verbinding met professionals uit de kunstensector te maken kunnen onder meer volgende zaken toegevoegd worden: • een cd/dvd met wiegeliedjes uit de 4 windstreken, gebracht door verschillende performers, • een boekje met verhalen van verscheidene auteurs, • een hoorspel voor kleintjes door een theatergezelschap Ouders worden voldoende geïnformeerd en bevraagd naar hun ervaringen, na een positieve evaluatie is uitbreiding mogelijk. De informatie is helder, begrijpelijk en aantrekkelijk vormgegeven. Het zou fantastisch zijn om de evolutie van de kinderen zo lang mogelijk op te volgen.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Kunst- en cultuurparticipatie biedt vele voordelen, waaronder de ontwikkeling van social skills en persoonlijke ontplooiing. Hoe vroeger men participeert, hoe gunstiger de impact. Belangrijke actoren hieromtrent zijn het kerngezin, het onderwijs en bij uitbreiding de vrienden- en kennissenkring. Participatie mogelijk maken voor een breed publiek vanaf zeer jonge leeftijd biedt perspectief voor de kunstensector en op termijn voor de hele samenleving.

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

annelies.joostens@student.kdg.be / 0470 417 089

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Een samenwerking met het brede kunstenveld is wenselijk, zowel met performers als met kunst- en cultuurhuizen allerhande en een expert op vlak van de ontwikkeling van het jonge kind, meer bepaald in functie van kunst- en cultuurbeleving. Bij aanvang is het werkgebied eerder beperkt, doch voldoende groot om de impact van het project te kunnen analyseren. Er kan samengewerkt worden met een kleinschalige kraamafdeling of met een vroedvrouwenpraktijk met een divers publiek.