Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

Case Study (Blauwhaus) Program: #Aanknopingspunten

Korte omschrijving

Deze casestudie beoogt de ontwikkeling van een spreekwoordelijke reeks ‘HekkenKruissleutels’: een talige ‘code’ van aanknopingspunten als motor voor een geëngageerd en duurzaam samenwerkingsmodel dat transponeerbaar is naar andere initiatieven en organisaties en een breed publiek wil sensibiliseren. #MakingisConnecting

Wat ben je van plan?

Deze oproep komt, zoals ons Blauwhäusler wel vaker overkomt, als geroepen. Het Blauwhauscomplex werd in 2019 ontwikkeld n.a.v. mijn doctoraatsonderzoek in de kunsten 'Making Waves' en groeide uit tot een samenwerkingspact met Isabel Bouttens (illustrator en regisseur); en een gelegenheidscollectief met wisselende gasten. De naam verwijst naar Bauhaus en het Red House in Londen waar William Morris de kiem legde voor de sociale Arts-and-Craftsbeweging. Blauwhaus is een initiatief van en voor kunstenaars en (tot nader order) onafhankelijk van instituten, structurele middelen of het galeriewezen. Wij ambiëren interdisciplinaire kruisbestuivingen die passen in een uitgesponnen (inter-)referentieel narratief. Onze visie trachten we te vatten in ‘HekkenKruissleutels’ zoals #MakingisConnecting, #NarrowRoads, #HerstellingsWerkzaamHeden of #UseLessProduceMore. Wij zoeken en vinden voortdurend nieuwe ‘sleutels’ om onze speerpunten te slijpen. Wij stellen voor om de HekkenKruisfilosofie verder te ontwikkelen tot een ‘tool’ en bij uitbreiding objecten te maken die op (voor)beeldige wijze onze lemmata illustreren. De ‘Kruk van Sisyphus’ (gemaakt i.s.m. Madeleine Wermenbol) illustreert dit voorstel en maakt deel uit van een (Blauwhaus) ‘Scheppingsverhaal’ vol dubbele bodems en metaforen die inspelen op actuele kwesties en gevoeligheden: De Tuin van Gistern* en Morgen (Sint-Martinuskerk, Aalst). Wij stellen ons ook kandidaat voor een casestudy om onze identiteit scherper te definiëren; de struikelblokken van onze jeugdige ambities in kaart te brengen; samen geknipte toverformules uit te vinden en de conclusies van het Fair New Idea initiatief te (helpen) omschrijven in eigenwijze #Bewoordingen die een breed publiek sensibiliseren. Wij plannen de implementatie van dit traject in onze lopende projecten waaronder het online animatiefilm project ‘Yestoday’s Garden’ (i.s.m. Lunanime en het VAF Innovatielab), ons mail art project Blauwblad en het geplande PotLuck evenement.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Dit voorstel beoogt de ontwikkeling van een spitsvondige ‘(gedrags)code’ voor een geëngageerd, duurzaam en inspirerend samenwerkingsmodel dat transponeerbaar is naar andere initiatieven en organisaties en ook het publiek wil sensibiliseren. Wij ambiëren een #NieuweMaatstaf en gecodeerde #Aanknopingspunten als duurzaam samenwerkingsmodel en willen ons bovendien engageren om i.s.m. gastkunstenaars tentoonstellingswaardige concepten of werken te realiseren die ‘onze weg’ belichamen of uitdrukken.

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

Wim Wauman: info@blauwhaus.be (+32477581356)

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Aansluitend bij de coaching van Kunstenpunt willen wij graag een bijkomende mentor en/of onderzoeker engageren om dit traject mee op te volgen; om samen het potentieel van onze visie en praktijk te optimaliseren; en om de (conceptuele én beeldende) resultaten van het experiment op adequate wijze te presenteren en voorbeeldig 'in te planten in het kunstenveld'. #FieldWork #DeepResearch #ThinkGlobalActLocal Ook bedreven Wikipedia moderatoren en visionaire #Wolkenkrabbers mogen zich melden.