Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

Weconomy

Korte omschrijving

Weconomy is een initiatief waarin kunstenaars van alle leeftijden, uit diverse disciplines, amateurs maar ook professionelen zich organiseren als nieuw artistiek platform met als doel een onderzoek ter organiseren rond experimenteel samenwerking en de bijhorende zoektocht naar alternatieve financiering.

Wat ben je van plan?

I. Kunstenaarsparlement: LUISTEREN NAAR KUNSTENAARS • Het doel is een reeks bijeenkomsten te , fysiek of hybride, die de kans geeft om te luisteren naar kunstenaars. • Telkens wordt een kunstenaar, een groep, collectief of gezelschap uitgenodigd om te praten over hun werking en die in de diepte toe te lichten. • Hoofddoel is de prangende noden van de betrokkenen te detecteren en dit met een geïnteresseerd publiek te delen. • Er komen wekelijkse bijeenkomsten in steden, maandelijks in gemeenten, driemaandelijks per provincie, jaarlijks in Vlaanderen, om de twee jaar op Belgische niveau. II. DE STRUCTURELE NODEN VAN KUNSTENAARS De missie van het kunstenaarsparlement is : - enerzijds te kunnen dienen als een container voor de informatie rond de structurele noden van kunstenaars op logistiek en economisch vlak. - anderzijds moet er een eerste overzichtstekening worden ontwikkeld die de noden van kunstenaars uit beeldende kunsten, podiumkunsten en muziek belicht en scherp stelt. Hierna lijsten we mogelijke thematische assen op die uit de overzichtstekening kunnen aan bod komen : • Wonen & werkplaats en de combinatie ervan. • De combinatie van werkgerelateerde jobs met het verwerven van inkomsten, dit in relatie met de artistieke praktijk • De realisatie van artistieke residenties en uitzonderlijke werkplekken met cross-over-mogelijkheden. • Transport, logistieke & materiaal-vraagstuk III. SOLIDARITEITSBEURS: Elke maand wordt, na een discussie en stemming van het kunstenaarsparlement, één van de aangeduide deelnemers gesteund door een solidariteitsbeurs. Iedereen kan geven wat hij kan of wil :kunstenaars, actieve partners, maar ook andere mensen en organisaties die nog niet binnen Weconomy betrokken zijn. Hiervoor zal een bankrekening worden aangemaakt waarop iedereen een bijdrage kan storten. Het maandelijks bedrag (de som van alle bijdrage) wordt telkens automatisch gestort naar de betrokkene en dit op het einde van de maand.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

NIEUWE VERBINDINGEN ZOEKEN BUITEN DE CULTURELE SECTOR Naast de werking van het kunstenaarsparlement zal er bovendien een werf gerealiseerd worden met niet-culturele organisaties die bereid worden gevonden om een actieve partner  te worden binnen Weconomy. We denken hier aan Vlaamse maar ook aan buitenlandse partners. Deze actieve partners worden gezocht binnen alle sectoren van de maatschappij. Hoe diverser, hoe verder mensen van de kunst en cultuur staan, hoe beter!

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

artghent.ben@gmail.com

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

DAGDAGELIJKS SOLIDARITEIT: Er zal een solidaire keten worden gebouwd met een systeem van parrainage, iedere deelnemers zal door minstens twee meters/peters worden opgevolgd. Dit zijn bij voorkeur mensen die momenteel niet actief zijn binnen de culturele sector + Een kantoor wordt voorzien in de steden van Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel als onthaal voor potentieel sprekers/kunstenaars (zie hierboven) + mobiele kantoor om zo andere steden, gemeenten en regio’s te bereiken)