Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

Yousfi : een vernieuwend samenwerkingsmodel met dans als bindmiddel

Korte omschrijving

Seppe Baeyens leidt de Molenbeekwerking van Ultima Vez. Naast de creatie van (inter)nationaal tourende dansproducties, slaagt hij erin om van het wekelijkse Atelier Quartier een inclusieve dansomgeving te maken. Samen met andere makers en partners uit verschillende sectoren wil hij vormgeven aan een nieuw, innovatief en duurzaam samenwerkingsmodel.

Wat ben je van plan?

Deze nieuw op te richten organisatie met als werktitel Yousfi vzw bestaat uit een netwerk van partners werkzaam binnen de kunstensector, het onderwijs, de zorg- en welzijnssector, het jeugdwerk, de academische wereld, … Met dans als bindmiddel streeft Yousfi naar levensechte en krachtige leerplekken die sociaal, artistiek, open en democratisch zijn. Yousfi ondersteunt kunstenaars met een praktijk binnen de participatieve kunsten en gelooft sterk in brede, transparante en zorgzame partnerships met oog voor talentontwikkeling, verbinding en ontmoeting. Momenteel staat Yousfi in de prille startblokken. De eerste voorzichtige intenties van de partners zijn recentelijk uitgesproken. Er is veel goesting en Yousfi biedt een kans om bottom-up te werken, vanuit een gelijkwaardigheid en met veel aandacht voor de noden van alle partners. Maar er rijzen ook vragen over hoe dit nieuwe model concreet in de praktijk te brengen. Dit lijkt onontgonnen terrein in de kunstensector, alsook binnen de andere domeinen rond tafel. De timing van deze oproep is ideaal. Het blad is nog grotendeels onbeschreven. Met de steun van Kunstenpunt willen we graag een concreet stappenplan uitwerken. De procesbegeleiding is alvast kosteloos. Deze gebeurt door The Pond and The Waterfalls, een filantropische organisatie wiens missie het is om opkomende samenwerkingsverbanden (als sleutel tot sociale verandering) te ondersteunen. Ook An Van den Bergh (Demos) ondersteunt en inspireert. Kerngroep: Edith Meynaerts (BS Windroos) Els Schoemaker (BUSO Cardijnschool) Ghizlane Zaid (Samen voor Morgen) Jeroen Goffings (So Far So Good) Kristin Rogghe (Stadsdramaturge KVS) Maddy Janssens (KU Leuven) Martha Baltazar (Masterstudente Drama KASK) Sam De Wit (Yousfi) Sanne Buelens (Wijkgezondheidscentrum De Brug) Sarah Dewin (Dienstverleningscentrum Zonnelied) Seppe Baeyens (Choreograaf) Tessel Holsbergen (Masterstudente Soc en Cult Agogiek) Tobe Baeyens (Erasmushogeschool Brussel) Yacin Sangara (Atelier Quartier)

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Yousfi beoogt een fair practice waarbij we de kwaliteiten van Baeyens' inclusieve danspraktijk weerspiegeld zien in het nieuwe samenwerkingsmodel. Diversiteit en sociale inclusie staan met stip bovenaan de prioriteitenlijst. Het is nodig om nog veel meer uit de gekende verhoudingen en patronen binnen onze witte middenklasse te breken. Zo hoopt Yousfi een stap te zetten in de richting van een meer menselijke, intergenerationele en inclusieve manier van werken binnen het huidige kunstenlandschap.

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Samen met Kunstenpunt willen we een concreet stappenplan uitwerken. Het budget kan oa worden aangewend om externe advies- en klankbordgroepen te organiseren, op werkbezoek te gaan bij andere good practices, ... Ook is er nood aan expertise rond democratische beslissingsprocessen en leiderschap. En hoe deze principes te implementeren binnen de nieuwe organisatie. Tenslotte zijn we op zoek naar zakelijke ondersteuning wat betreft het juridische kader en het uitdenken van een gezond businessmodel.