Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

FINALIST: Le Park

Korte omschrijving

Hoe kan je het inclusieve en democratische karakter van een burgerraadpleging vertalen naar een artistieke werking?

Wat ben je van plan?

Dit voorstel ligt in het verlengde van een burgerraadpleging die plaatsvond tussen een zestigtal bewoners van de kanaalzone in Molenbeek. De aanleiding was de gedeelde onvrede over de site waar zich één van de voormalige woningen van Andras Pandy bevond. De plek is vandaag een braakliggend terrein en bestendigt eerder het traumatische verleden dan dat het een hefboom is in een nieuwstedelijke realiteit. De bewoners wensen een deel van het terrein ter beschikking te stellen voor artistieke voorstellen. De centrale vraag die zich aftekent is hoe het inclusieve en democratische karakter van dit proces te vertalen naar een artistieke werking? De organisatievorm die we in gedachte hebben is geënt op selflearning, emancipatie en burgerschap. Het artistieke traject wordt ingeleid door een projectoproep voor kunstenaars. Via loting wordt een comité samengesteld onder de buurtbewoners waarbij ieder één artistiek voorstel krijgt toegewezen. De kunstenaars houden zich beschikbaar om in gesprek te gaan met de leden van het comité die de projecten vervolgens presenteren tijdens een publiek debat met alle buurtbewoners. Dit is de jury die, transparent en voldoende geïnformeerd, het uiteindelijke voorstel zal selecteren. Via dit proces neemt de collectieve kennis van hedendaagse kunstpraktijken jaar na jaar toe. Kunstenaars en leden van het comité ontvangen een fee. De site biedt de mogelijkheid om een kunstwerk uit te werken maar ook om andersoortige visuele tekens te formuleren als achtergrond voor een meer belichaamde of sociaal gedragen praktijk. In beide gevallen zal de plek bijdragen tot de zichtbaarheid van kunst in de openbare ruimte zonder dat de complexe sociale werkelijkheid wordt opgesmukt met een louter esthetisch antwoord. Omdat kunst in de publieke ruimte zich vaak vertaalt naar een statisch gegeven dat zijn betekenis binnen een immer veranderende urbane omgeving relatief snel verliest, opteren we voor een wisselend systeem van artistieke interventies.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

In dit model blijft samenspraak centraal en wordt de voorwaarde voor een meerstemmig veld. Een trage, verdiepende en dialogerende werking is nodig omdat de kennis van hedendaagse kunst in onze gemeenschap erg ongelijk is. Diverse culturele, sociale en normatieve gebruiken vinden bovendien hun weerslag in esthetische opvattingen. Dit model is dus tevens een leertraject voor de bewoners en de kunstenaars die dichter bij het maatschappelijke draagvlak van hun kunst komen te staan.

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

vandermaelen54@gmail.com

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Begeleiding voor het opzetten van een transparant en democratisch selectieproces met betrekking tot kunstwerken in de publieke ruimte.