Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

A Fair New Idea: Een nieuw open huis in een oud dierenasiel

Korte omschrijving

Ensemble VZW heeft de tijdelijke invulling van het oud dierenasiel in het Citadelpark te Gent in handen en wil daar een open huis inrichten met onder andere artistieke residenties, psychologische begeleiding, repetitielokalen, een muziekinstrumentenbank en een gratis materiaalbank voor kunstenaars

Wat ben je van plan?

KLAP (Kunst & Literair Actueel Platform) stelt samen met kunstenaarscollectief Les XXI, als onderdeel van Atelier Ensemble (één van de krachten binnen vzw Ensemble), om de twee maand kosteloos het gebruik van een atelier ter beschikking. Hierbij wordt een materiaalbank voorzien zodat ook minder gegoede kunstenaars dezelfde kansen krijgen tot hun artistieke expressie en ontplooiing. De kunstenaar krijgt gedurende het tweemaandelijks residentieprogramma eveneens de kans om workshops te organiseren en kosteloos ten toon te stellen met oog op de eerlijke verkoop van zijn werk. Hierbij draaien we niet enkel de gebruikelijk verkoopratio van een galerij om maar gaan we zelfs nog een stap verder. Zo zal 80 % van de verkoop rechtstreeks naar de kunstenaar zelf gaan. Gedurende deze periode kan de kunstenaar, als die dat nodig acht, gebruik maken van psychologische bijstand. Dit wordt eveneens op de site zelf voorzien door het Salon Ensemble, wat ook één van de krachten vormt binnen vzw Ensemble. KLAP (Kunst & Literair Actueel Platform) stelt eveneens voor de kunstenaar het eigen online magazine ter beschikking als spreekbuis en springplank naar de buitenwereld toe. Tijdens het tweemaandelijks residentieprogramma wordt er van de kunstenaar verwacht om één werk te maken dat onderdeel zal worden van de permanente collectie. Op het einde van het jaar wordt er op basis van de residenties een overzichtstentoonstelling georganiseerd. Dit is gekoppeld aan een wedstrijd waarin alle deelgenomen kunstenaars door middel van hun inzending kans maken op een jury -en publieksprijs ter waarde van een nog te bepalen geldwaarde. De jury zal gezeteld worden door interne en externe personen om alle objectiviteit te vrijwaren. In functie van deze objectiviteit en gelijkheid wordt er dan ook een publieksprijs voorzien waarbij iedereen zijn voorkeur kan inzenden. Zo zorgen we samen voor een meer open, inclusieve, zorgzame en solidaire manier van werken in het kunstenveld.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Atelier Ensemble geeft kunstenaars ruimte, materiaal én tijd om te creëren in een inclusief, open huis zonder financiële of academische drempels. Je geeft je eigen identiteit niet op om deel uit te maken van dit netwerk. Experimenteren – inclusief falen – en je creaties delen met een onbevooroordeeld publiek zijn expliciete doelstellingen van Les XXI binnen de werking van Atelier Ensemble. De andere deelwerkingen van Ensemble (Salon, Café, Jardin) vormen hiervoor een solidair en zorgzaam kader.

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

info@ensemble.gent

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Muziekinstrumenten, materiaal voor diverse kunstdisciplines, meubels voor de salons, gezelschapsspellen, keukeninrichting