Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

FINALIST: CC: Care Center

Korte omschrijving

Werktitel! is een collectief van jonge kunstenaars uit verschillende disciplines, van schrijvers tot performers, van theatermakers tot beeldend kunstenaars. We zijn verbonden door een vlammende radicaliteit en een hart voor activisme, kunst en solidariteit. Momenteel zijn we met tien actieve leden, we streven echter naar openheid.

Wat ben je van plan?

Onze (tot nu toe) leden richten zich op queerness, anti-racisme en zorg, niet enkel als een thema maar als onderwerpen die we belichamen. Een intersectionele aanpak lijkt ons de enige aanpak en daarin staat het aanvaarden van verschillen centraal. Door ieders verschillende achtergrond en kwaliteiten zijn we een bont gezelschap met een focus op zorg en verantwoordelijkheid. Onze interne manier van werken ziet er als volgt uit: een horizontaal netwerk, waar de functie van een persoon wordt bepaald door hun noden en mogelijkheden. We zijn ons ervan bewust dat deze veranderlijk zijn.We hechten hierbij belang aan verantwoordelijkheid en willen die houding doortrekken in onze projecten. Naast de interne werking verwelkomen we ook mensen die projectmatig willen deelnemen, dat kan één keer zijn of langer. We missen wat het hart van kunst is: mensen samenbrengen. Niet enkel dat anderhalf uur in een schouwburg of museum, maar diepgaander. We gaan op zoek naar verbintenissen, het delen van ervaringen en embodied knowledge. We missen duurzamer contact met de makers, de bezoekers, de organisatoren... Hoe bouw je een community op die in se inclusief is, maar weet wanneer exclusief te zijn, zodat onderdrukte groepen zich veilig voelen? We willen een plek zonder hoge muren, een plek waar de buurt kan samenkomen. Eén van onze grootste inspiraties is daarbij Decoratelier in Molenbeek. Wat we concreet zouden willen realiseren: Een fysieke (nomadische) ruimte waar kunst gemaakt en getoond kan worden. Een metaforische ruimte voor jonge kunstenaars die zich niet herkennen in het hegemonische institutionele landschap, een metaforische ruimte voor jonge(ren/kunstenaars) die nood hebben aan de veiligheid van een safe space, een metaforische ruimte die de dialoog aangaat met de stad, makers, publiek. Een eigen drukkerij voor stemmen die te weinig gehoord worden het ontwikkelen van een veilige ruimte waar jongeren/jonge Gentse kunstenaars kunnen samenkomen, kennis & ervaringen delen.

Hoe sluit je project aan op het thema en hoe kunnen we met jouw idee impact creëren in de sector?

Gent is een bruisende stad waar veel culturele activiteiten georganiseerd worden. Artistieke collectieven rijzen op als paddenstoelen uit de grond, maar wij vonden nergens volledig aansluiting. De focus ligt te vaak op doelgericht produceren, eindproducten maken die gespeeld kunnen worden in black boxes, of voordien bepaalde publieke ruimtes. De bezettingen zijn te eenzijdig en stroken niet met het beeld dat wij hebben van een kunstinstituut van de 21e eeuw.

Video

https://we.tl/t-FGqFdJq1UY

Hoe kan iemand die jou of je project wil steunen je contacteren?

collectiefwerktitel@gmail.com

Ben je ergens naar op zoek, naast financiering?

Dit is voor ons een neo-liberale visie op kunst, waarbij jonge kunstenaars alle kansen moeten grijpen, vaak onbetaald, en daarbij marktafhankelijk worden. Daarom willen wij een tegenwicht bieden door te focussen op zorg en community-afhankelijkheid. We zijn op zoek naar ondersteuning om de beste vorm voor ons collectief te realiseren. Hoe we binnen de bestaande kaders zo vrij mogelijk kunnen bestaan. Tijd en expertise van jullie, om te leren en evenementen te organiseren.