Oproep 3: Digitaal werken in de kunsten

Data uitwisseling tussen stakeholders in de kunsten.

Naar welke uitdagingen voor digitaal werken in de kunsten gaat je interesse uit?

Het mogeiljk maken voor verschillende stakeholders in de kunsten om op eenvoudige wijze "digital twins" van hun werken en collecties te maken en deze data te kunnen delen met partners van hun keuze. Hun werken te kunnen managen, gebruik hiervan op te kunnen volgen en deze werken en daaraan vast hangende data uit te kunnen wisselen met andere kunst organisaties die op het platform aangesloten zijn.

Waarom wil je graag deelnemen aan deze oproep?

Wij hebben een achtergrond in technologie. Naarmate er meer en meer gedigitaliseerd wordt in onze wereld geloven wij dat creativiteit steeds belangrijker zal worden om ons te helpen maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Wij geloven dat kunst mensen kan inspireren om met een andere invalshoek naar dingen te kijken. Wij willen onze skills dan ook graag inzetten voor de kunsten om zo, door de ontwikkeling van technologie oplossingen, de kruisbestuiving tussen kunstenaars, kunstliefhebbers en ander stakeholders in de kunsten te ondersteunen. Om er zo voor te zorgen dat zij in hun werk, werking en interacties met anderen ondersteund kunnen worden om zo in samenwerking met hun klanten en partners meer mensen te kunnen inspireren. Waar die mensen op hun beurt hun groeiende creativiteit dan weer in kunnen zetten in hun dagdagelijkse leven.

Hoe kan jouw werk met deze uitdagingen een impact hebben op de fairness en duurzaamheid van de kunsten van Vlaanderen en Brussel?

Door middel van technologie trachten wij ervoor te zorgen dat stakeholders in de kunsten zich op hun core kunnen richten en willen wij hen ondersteunen om tijds- en kosten efficienter te werk kunnen gaan. Ook willen wij het door het mogelijk te maken op eenvoudige wijze data onderling uit te wisselen vereenvoudigen voor organisaties om tot samenwerking te komen en zo gezamenlijk een grotere positieve impact te creeren. Technologie maakt het mogelijk toetredingsdrempels te verlagen en zo te zorgen voor fairness. Aanzetten tot samenwerking kan ervoor zorgen dat er een sterker landschap ontstaat dat op haar beurt voor meer duurzaamheid in de sector kan zorgen.

Contactgegevens

21muses.art info@21muses.art Maarten Kooiman 0032496059072