Oproep 3: Digitaal werken in de kunsten

JURY'S FINAL CHOICE: [🔌↗️🚪 .conf ]: Een feministische server als digitale werk- , residentie- en presentatieplek.

Naar welke uitdagingen voor digitaal werken in de kunsten gaat je interesse uit?

De huidige technologie richt zich op bewaking, controle en onderdrukking.  Maatschappelijk en technisch uitgedaagd,  kiezen we om zelf servers te beheren. We bediscussiëren, configureren en zetten services op: mailingslist, agenda, social media, clouds, websites, streaming,… om te communiceren, publiceren, documenteren, experimenteren, presenteren. Met vrije software. Geëmancipeerd noodzakelijk!

Waarom wil je graag deelnemen aan deze oproep?

Steeds meer horen we spreken over 'digitale mensen rechten '. Het belang om je als burger te verdiepen in computertechniek is groot. De kennis is klein, in handen van een klein groepje ontwikkelaars - hoofdzakelijk cis mannen.  We willen toch niet allles gewoon prijs geven aan algoritmes van grote bedrijven wiens data centers het klimaat uitputten! Zij bepalen onze technologiën! Wij willen ons onderleggen in hoe we technologiën/tools zelf, onafhankelijk, voor onze noden kunnen ontwikkelen. We willen de gemeenschap  van autonome feministisch tech individuën en collectieven vergroten. We willen ruimte en tijd hebben om onze kennis uit te wisselen door het organiseren van events, festivals en (online) praktijk-  en schermsessies. Via deze oproep kunnen we onze huidige sysadmins gemeenschap ondersteunen, even weg van de precariteit, gewaardeerd, in het licht. Wat globaal leeft, locaal bewustwording en ruchtbaarheid geven en medontwikkelen. Voor ons, een minderheid: gendergevoelig, queer LQTA+. 

Hoe kan jouw werk met deze uitdagingen een impact hebben op de fairness en duurzaamheid van de kunsten van Vlaanderen en Brussel?

De impact en fairness ligt in het afstemmen van je visie, je artistiek statement, op je tools en werkinstrumenten. Door de digitale materie en online platformen als een aspect van je werk te zien, kan je ethische keuzes maken. Kunstenaars hebben een veilige plek nodig, inclusief, vol vertrouwen waar ze hun mening en ‘artistiek werk’ kunnen delen zodat onze inhoud niet bepaald wordt door bevoordeelde algoritmes. De intentie is om 'met' en 'van' elkaars praktijk te leren en zo duurzamere relaties en infrastructuur te configuren, onderhouden en mede te ontwikkelen. Een digitaal atelier of residentieplek . Door het gebruik van vrije software en open source te stimuleren kunnen we ook ander licenties (creative commons, copyleft, publiek…) die aan de basis liggen van ‘cultuurontwikkeling’ introduceren. We willen ook een actieve internationalisering bevorderen van ons Brussels en Vlaams kunstenlandschap - digitaal, online in netwerkverband.

Contactgegevens

info@ooooo.be ooooo stanleystraat 14 2018 Antwerpen