Oproep 3: Digitaal werken in de kunsten

Via digitaal, online en technologie de samenwerking tussen bedrijven en culturele actoren bevorderen

Naar welke uitdagingen voor digitaal werken in de kunsten gaat je interesse uit?

Enerzijds kunnen digitaal en nieuwe technologieën helpen om kunsten op een andere manier naar een groter en nieuw publiek te brengen. Anderzijds wordt het belangrijk om bij de creatie van kunst nieuwe technologieën in te schakelen. Nieuwe technologieën en digitaal kunnen bovendien ook de inspiratie zijn om nieuwe creaties te maken.

Waarom wil je graag deelnemen aan deze oproep?

We zijn met ons initiatief Dual&Day vorig jaar gestart en hebben al behoorlijk wat projecten gerealiseerd in de bedrijfswereld. Er lopen momenteel een aantal interessante projecten rond Corporate Art Engagement en Artification bij bedrijven. We gaan hier de volgende jaren intensief aan de kar trekken. Voor ons is het belangrijk om constant op de hoogte te blijven van nieuwe evoluties en het netwerk uit te bouwen in de culturele en creatieve sector. Vooral met organisaties en kunstenaars die met digitaal en nieuwe technologieën experimenteren en creëren. We geloven in co-creatie en tijdelijke samenwerkingsverbanden. Indien we via deze weg bovendien extra budget ophalen, zullen we dit gebruiken om jonge kunstenaars die met technologie werken dichter bij de bedrijfswereld te brengen.

Hoe kan jouw werk met deze uitdagingen een impact hebben op de fairness en duurzaamheid van de kunsten van Vlaanderen en Brussel?

De culturele en creatieve actoren moeten meer samenwerken met de bedrijfswereld. We zien dit ook in het buitenland. Voor de culturele actoren kan dit zorgen voor extra middelen, nieuwe publiek, nieuwe inzichten en manieren van werken. Bedrijven staan vaak verder met innovatie en met het gebruik van nieuwe technologieën en digitaal. Voor de bedrijfswereld is Artification en Corporate Art Engagement belangrijk. Op de juiste manier samenwerken met de kunsten en creatieve actoren zorgt voor een aantal voordelen: nieuwe publiek aanspreken of nieuwe connecties met bestaande doelgroepen, een cultuur van creativiteit en innovatie creëren, een boost geven aan de brand van het bedrijf of veranderingsprocessen initiëren (nieuwe inzichten, betere samenwerking, artfull way of working…). Kunstenaars hebben vaak een heel andere kijk op digitaal en technologie. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden.

Contactgegevens

Erwin Van den Brande / Founder at Dual&Day / Info@dualandday.com / www.dualandday.com / +32 475 44 43 01