Terug naar overzicht

Oproep 3: Digitaal werken in de kunsten

Kunstenpunt is op zoek naar mensen die de status quo uitdagen om digitaal werken in de kunsten duurzamer, transparanter en solidairder aan te pakken. 

De oproep werd op 14 mei afgesloten. Je kan hieronder de ingediende voorstellen bekijken en becommentariëren.

Deze kandidaturen werden ingediend